RENANIM-NEDERLAND

Chorale Rénanim-Nederland

Sabbath morning service darius milhaus concert directed by avner soudry
WAT IS RENANIM ?

Doelstelling
1 Het belangrijkste doel is het promoten van het Joodse muzikale erfgoed van gemeenschappen uit de hele wereld en deze muziek samen te beleven als een sociale en artistieke activiteit.
 In alle Renanim koren wordt hetzelfde repertoire ingestudeerd. Twee keer per jaar komen de koren bij elkaar, telkens in een andere Europese stad, voor een workshop en een gezamenlijk concert, onder leiding van dirigent Avner Soudry.
2.  Het vormen van amateurkoren voor Hebreeuwse muziek als onderdeel van een Europese beweging.
3.  Het organiseren van wederzijdse ontmoetingen van de verschillende koorleden uit heel Europa  in gezamenlijke workshops en concerten.

Renanim Amsterdam sinds 2011. Het koor repeteert drie keer per maand onder leiding van dirigent Oz Shasha. Repetities op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in: Liberaal Joodse Gemeente / Zuidelijke Wandelweg 41 / 1079 RK Amsterdam
Informatie en aanmelding Amsterdam: Lizzy Kukenheim. Mail: l.kukenheim@gmail.com
Tel: 020  6435757 / 06   43020808

Renanim Nederland is op zoek naar enthousiaste koorleden, zowel mannen als vrouwen. Zangervaring verdient de voorkeur. De dirigent beslist of auditie gedaan moet worden.
Eerste kennismaking is gratis.


RENANIM-NEDERLAND

Lizzy Kukenheim-Blitz

Lizzy Kukenheim-Blitz

Marcela Obermeister-Shasha

Marcela Obermeister-Shasha

ChoramVoorzitter : Lizzy Kukenheim-Blitz
Tel:+31(0)6 43 020 808
Dirigent: Marcela Obermeister-Shasha
Locatie: Liberaal Joodse Gemeente, Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK   Amsterdam.
Tijd: Het koor repeteert op donderdagavond
van 19.30 tot 21.30 uur


Renanim-Amsterdam Koor - Chorale Renanim-Amsterdam

Renanim-Nederland Koor – Chorale Renanim-Amsterdam


Terugblik op de geschiedenis van ons koor:

Renanim -Utrecht is opgericht in 2006 door Nadine Gorin en Nancy Schwarz, met Marcela Obermeister-Shasha als dirigent. Het koor is in enkele jaren gegroeid van 10 tot bijna 30 leden. Koorleden komen van ver weg naar Utrecht om wekelijks te repeteren. Renanim is een stichting geworden en organiseert concerten en workshops.

In januari 2011 overlijdt Nancy Schwarz. Het bestuur, gevormd voort Nadine Gorin, Lizzy Kukenheim en Noëmi Kampelmacher, zet het werk door, samen met de koorleden en bereikt in september 2011 een mijlpaal: de oprichting van een tweede Renanim-koor in Nederland: Renanim-Amsterdam

2014 – 2015:

29-30 maart 2014: in Utrecht Mini-Renania, gevolgd door een gezamenlijk concert Renanim Nederland en Renanim-Brussel, in het theater Berenkuil te Utrecht Theaterhuis de Berenkuil Biltstraat 166 3571 BP Utrecht.Voor meer informatie, neem contact met Nadine Gorin

4 mei 2014: 19.15 uur: Renanim zingt voor de Dodenherdenking in Buitenveldert (Amsterdam) , Gijsbrecht van Aemstelpark.

18 mei 2014: Joodse Korenfestival in Amsterdam in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente, Zuidelijke Wandelweg 41 1079 RK Amsterdam Renanim-Brussel is uitgenodigd door de organisatie van het Festival om deel te nemen aan het Festival als speciaal buitenlandse gast.

5 juli 2015: Renanim zingt mee  op het feestelijke  « Grand Départ van de Tour de France à Utrecht”


2015-annonce-darius-milhaud-project-amsterdam-2015

Download brochure Darius Milhaud Project 2015 Amsterdam

>PDF brochure, Dutch version

 


Zondag 23 augustus 2015, 16.00 uur
Darius Milhaud, service sacré
Sjabbat ochtend dienst Voor koor, bariton, verteller en orgel

slotconcert: Zondag 23 augustus 2015, 16.00 uur.Dirigent: Avner Soudry. Willem de Zwijgerkerk Olympiaweg 14, 1078 VX Amsterdam Contact: Nadine Gorin: Tel:+31 (0)650 44 14 44.


Reglement van Renanim:

1. Door middel van Hebreeuwse koorzang, geeft de beweging Renanim een boodschap mee van liefde voor het Joods muzikale erfgoed, zowel oud als modern. De Renanim koren zijn gemengd en staan open voor iedereen. De beweging streeft, d.m.v. haar activiteiten, naar intra- en interculturele tolerantie.

2. Het financiële management van de beweging is in handen van de overkoepelende “association RENANIM: Mouvement de Chorales Hebraïques “(geregistreed in de Alpes Maritimes, Frankrijk). De koren dragen de naam Renanim, met een door hen gekozen toevoeging, b.v. de naam van de gemeente, of plaatsnaam. Door hun jaarlijkse bijdrage participeren de koorzangers aan de activiteit van de beweging, zonder echter lid te zijn van de overkoepelende vereniging. Elk koor is financieel zelfstandig. Het koor beslist over haar contacten met de locale autoriteiten, haar zangers en haar dirigent; die kan op vrijwillige basis of betaald in functie zijn. Concerten worden door elk koor zelfstandig georganiseerd. De kosten en baten ervan zijn ook geheel voor het koor zelf. De dirigent wordt benoemd door het koor in overleg met de muzikaal directeur. De dirigent is verantwoordelijk op muzikaal niveau. De dirigent kan, in overleg met het bestuur van het koor, beslissen over de frequentie en duur van de repetities, alsmede over de deelname van elke koorzanger aan de concerten en repetities (afhankelijk van zijn of haar kennis van het repertoire). Een muzikale terugkoppeling zal regelmatig door de muzikale directeur van de beweging aan de dirigent gevraagd worden.

3. Het repertoire van Renanim is verplicht voor alle koren. Het bestaat uit polyfonische liederen (3 en 4 stemmen) a capella, in het Hebreeuws, het Jiddisch en het Ladino. De partituur wordt geleverd door de beweging, voor exclusief gebruik van haar leden.

4. Renanim organiseert (twee soorten) jaarlijkse bijeenkomsten, de zgn Renania, waarin gewerkt wordt aan het verplichte repertoire van dat jaar met alle andere koren. Maar Renanim behelst boven alles de vrije locale initiatieven: workshops, concerten, en vooral het plezier om samen het gezamenlijke repertoire te zingen. Een lokaal koor kan voor het geven van een concert altijd een beroep doen op koorzangers van andere koren van Renanim om versterking te krijgen.

5. De muzikaal directeur van Renanim garandeert een professionele follow-up van elk koor. Hij wordt één keer per jaar ontvangen door elk koor voor een workshop met de zangers en hun dirigent en voor een inspectie. ingrijpen inzake discipline, verhouding met werktempo, etc. Als de muzikaal directeur tot de conclusie komt dat het koor het verwachte kwaliteitsniveau niet heeft bereikt, behoudt hij zich het recht voor veranderingen op te leggen of het koor op te heffen.

6. Elk Renanim koor tekent een convenant van deelname, waarin het zich verplicht een jaarlijkse contributie van € 30,-per lid af te dragen aan de beweging. De betaling van de jaarlijkse bijdrage zal begeleid worden door een nominale lijst met de persoonlijke gegevens van de koorleden. Een koor verplicht zich deze lijst aan  het begin van elk bewegingsjaar bekend te maken. De beweging
met haar betalende deelnemers is verzekerd voor civiele beroepsaansprakelijkheid.

7. De naam Renanim is beschermd. Een koor mag de naam Renanim pas dragen als het lid is van de beweging en als de bijdragen van al haar leden zijn betaald.

Avner Soudry, oprichter en directeur


Version française

Lizzy Kukenheim

Lizzy Kukenheim-Blitz

Marcela Obermeister-Shasha

Présidente : Lizzy Kukenheim-Blitz
Tél:+31(0)6 43 020 808
Cheffe de Chœur : Marcela Obermeister-Shasha
Lieu des répétitions : Synagogue Juive Liberale, Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK   Amsterdam.
Horaires : jeudi soir de 19h30 à 21h300


Nos projets 2014 – 2015

29-30 mars 2014 : à Utrecht Mini-Renania suivie au theatre Berenkuil à Utrecht, d’un concert commun Renanim Nederland et Renanim Bruxelles Theaterhuis de Berenkuil Biltstraat 166 3571 BP Utrecht. Pour plus d’informations s’adresser à Nadine Gorin

4 mai 2014 : 19 heures 15 : Renanim Pays-Bas chante à la Cérémonie du Souvenir à Buitenveldert (Amsterdam), Gijsbrecht van Aemstelpark.

18 mai 2014 : Festival de chorales Juives d’Amsterdam, dans la synagogue Juive Liberale, ZuidelijkeWandelweg 41 1079 RK Amsterdam La chorale Renanim-Bruxelles est conviée par l’organisation du Festival à participer au Festival comme chorale étrangère en invité spécial.

Projet Darius Milhaud, Amsterdam 18-23 août 2015

Télécharger le PDF de la Brochure

Brochure PDF, version française

Darius Milhaud. Service Sacré Pour le samedi matin.
Pour choeur, baryton, récitant et orgue
Amsterdam, 18-23 août 2015
Concert de clôture : Dimanche 23 aout 2015, 16.00 heures
Direction : Avner Soudry
Willem de Zwijgerkerk Olympiaweg 14,1078 VX Amsterdam
Contact : Nadine Gorin ngorin@planet.nl /
Tel: 020 6446300 / 06  50441444


Le dimanche 24 novembre 2013, Renanim-Pays-Bas a donné un concert à la Haye, dans la Glazenzaal de la communauté Juive Libérale de La Haye.

Le dimanche 24 novembre 2013, Renanim-Pays-Bas a donné un concert à la Haye, dans la Glazenzaal de la communauté Juive Libérale de La Haye.

 

Les commentaires sont clos.