RENANIM-AMSTERDAM

Chorale Rénanim Amsterdam

 

Sabbath morning service darius milhaus concert directed by avner soudry

Service Sacré van Darius Milhaud
-Sabbath Morning Service –

Op zondag 23 augustus 16:00 uur wordt in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam de Service Sacré pour le Samedi Matin van Darius Milhaud uitgevoerd. Dit concert vindt eenmalig plaats op initiatief van koor Rénanim.

De Joods-Franse componist Darius Milhaud schreef dit werk voor koor, solist, recitant en orkest, in 1947 in opdracht van de joodse Reformgemeente in San Francisco. Ook bekend als de Sabbath Morning Service is het een van de weinige klassieke werken gebaseerd op de joodse liturgie. Milhaud ging bij de compositie uit van de gebedsdienst zoals hij die kende uit de Provence. De tekst van de liederen is in het Hebreeuws, die van de recitant in het Engels.

De componist had met dit werk niet alleen muziek voor een joodse dienst voor ogen, maar ook –op een artistiek en spiritueel niveau –voor een publiek van alle andere geloofsovertuigingen. Daarmee sluit het aan bij de westerse traditie van gewijde muziek van vele andere klassieke componisten wiens werk nog dagelijks, ook door niet gelovigen, wordt beluisterd.
De muziek van Milhaud wordt gekenmerkt door een neoclassicistische stijl waarbij regelmatig tegelijk verschillende ritmes en tonaliteiten te horen zijn, naast invloeden van Latijns-Amerikaanse muziek en jazz. Dit maakt het beluisteren en het vertolken van zijn muziek tot een indringende belevenis.

Het muziekstuk wordt uitgevoerd op initiatief van projectkoor Rénanim. Dit koor bestaat uit amateurzangers en -zangeressen uit Nederland, België en Frankrijk die voor het merendeel zingen in koren aangesloten bij de joodse koorbeweging Rénanim. De initiator van deze beweging, Avner Soudry uit Nice, is de dirigent bij deze uitvoering, geassisteerd door Marcela Obermeister-Shasha, dirigent van Renanim-Nederland. Verder werken mee: de bariton Mikhaël Guedj eveneens uit Frankrijk, Steven van der Linden als recitant en de orkestpartij wordt gespeeld door organist Jo van Beusekom.

Het concert begint om 16:00 uur, vanaf 15:30 uur is de zaal open aan de Olymiaweg 14 in Amsterdam. Kaarten á € 15,-zijn verkrijgbaar bij de ingang.
Voor nadere informatie en kaartverkoop vooraf kan men contact opnemen met Lizzy Kukenheim, telefoon 020 643 5757 of via l.kukenheim@gmail.com


WAT IS RENANIM ?
Doelstelling
1 Het belangrijkste doel is het promoten van het Joodse muzikale erfgoed van gemeenschappen uit de hele wereld en deze muziek samen te beleven als een sociale en artistieke activiteit.
In alle Renanim koren wordt hetzelfde repertoire ingestudeerd. Twee keer per jaar komen de koren bij elkaar, telkens in een andere Europese stad, voor een workshop en een gezamenlijk concert, onder leiding van dirigent Avner Soudry.
2.  Het vormen van amateurkoren voor Hebreeuwse muziek als onderdeel van een Europese beweging.
3.  Het organiseren van wederzijdse ontmoetingen van de verschillende koorleden uit heel Europa  in gezamenlijke workshops en concerten.

Gegevens
Renanim Nederland bestaat uit twee koren:

Renanim Utrecht sinds 2006. Het koor repeteert drie keer  per maand en staat onder de professionele leiding van dirigente Marcela Obermeister-Shasha.
Repetities op donderdagavond van 20 uur tot 22 uur in: Joods Cultureel Centrum Merkaz 
Magdalenastraat 1a, 3512 NH Utrecht. Informatie en aanmelding Utrecht: Nadine Gorin. ngorin@planet.nl / Tel: 020 6446300 / 06  50441444

Renanim Amsterdam sinds 2011. Het koor repeteert drie keer per maand onder leiding van dirigent Oz Shasha.Repetities op donderdagavond van 20 uur tot 22 uur in: Liberaal Joodse Gemeente, Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam. Informatie en aanmelding Amsterdam: Lizzy Kukenheim: l.kukenheim@gmail.com. Tel: 020  6435757 / 06   43020808
Renanim Nederland is op zoek naar enthousiaste koorleden, zowel mannen als vrouwen. Zangervaring verdient de voorkeur. De dirigent beslist of auditie gedaan moet worden.
Eerste kennismaking is gratis.

La Présidente renanim amsterdam Lizzy Kukenheim

Lizzy Kukenheim

Chef de Choeur renanim amsterdam Oz Shasha

Oz Shasha

Voorzitter: Lizzy Kukenheim
Tel:+31 (0)6 43 02 08 08
Dirigent: Oz Shasha
Locatie: Liberaal Joodse Gemeente ZuidelijkeWandelweg 41/1079 RK Amsterdam
Tijd: Het koor repeteert op donderdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur


Terugblik op de geschiedenis van ons koor

Vanaf het seizoen 2011-2012 is een tweede Renanim-koor van start gegaan: Renanim-Amsterdam. Beide koren, Renanim Utrecht en Renanim Amsterdam, repeteren apart. Eén keer per maand is er een gezamenlijke repetitie , de ene keer in Utrecht, de andere keer in Amsterdam, telkens onder leiding van Marcela Obermeister-Shasha. Alles optredens worden met beide koren gegeven.


Amsterdam, 18 -23 augustus 2015

Download brochure Darius Milhaud Project 2015 Amsterdam

>PDF brochure, Dutch version

Download the PDF Darius Milhaud Project, Amsterdam 2015 brochure, english version

> PDF brochure, english version

Darius Milhaud, service sacré
Sjabbat ochtend dienst

Voor koor, bariton, verteller en orgel
slotconcert: Zondag 23 augustus 2015, 16.00 uur
Dirigent: Avner Soudry
Willem de Zwijgerkerk Olympiaweg 14, 1078 VX Amsterdam

Plannen voor 2014-2015

29-30 maart 2014 : in Utrecht Mini-Renania, gevolgd door een gezamenlijk concert Renanim Nederland en Renanim-Brussel, in het theater Berenkuil te Utrecht Theaterhuis de Berenkuil Biltstraat 166 3571 BP Utrecht
Voor meer informatie, neem contact met Nadine Gorin

4 mei 2014: 19.15 uur: Renanim zingt voor de Dodenherdenking in Buitenveldert (Amsterdam), Gijsbrecht van Aemstelpark.

18 mei 2014: Joodse Korenfestival in Amsterdam in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente, Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam Renanim-Brussel is uitgenodigd door de organisatie van het Festival om deel te nemen aan het Festival als speciaal buitenlandse gast.

Contact : Voor informatie : Nadine Gorin: ngorin@planet.nl / Tel: 020 6446300 / 06  50441444


Reglement van Renanim:

1. Door middel van Hebreeuwse koorzang, geeft de beweging Renanim een boodschap mee van liefde voor het Joods muzikale erfgoed, zowel oud als modern. De Renanim koren zijn gemengd en staan open voor iedereen. De beweging streeft, d.m.v. haar activiteiten, naar intra- en interculturele tolerantie.

2. Het financiële management van de beweging is in handen van de overkoepelende “association RENANIM: Mouvement de Chorales Hebraïques “(geregistreed in de Alpes Maritimes, Frankrijk). De koren dragen de naam Renanim, met een door hen gekozen toevoeging, b.v. de naam van de gemeente, of plaatsnaam. Door hun jaarlijkse bijdrage participeren de koorzangers aan de activiteit van de beweging, zonder echter lid te zijn van de overkoepelende vereniging. Elk koor is financieel zelfstandig. Het koor beslist over haar contacten met de locale autoriteiten, haar zangers en haar dirigent; die kan op vrijwillige basis of betaald in functie zijn. Concerten worden door elk koor zelfstandig georganiseerd. De kosten en baten ervan zijn ook geheel voor het koor zelf. De dirigent wordt benoemd door het koor in overleg met de muzikaal directeur. De dirigent is verantwoordelijk op muzikaal niveau. De dirigent kan, in overleg met het bestuur van het koor, beslissen over de frequentie en duur van de repetities, alsmede over de deelname van elke koorzanger aan de concerten en repetities (afhankelijk van zijn of haar kennis van het repertoire). Een muzikale terugkoppeling zal regelmatig door de muzikale directeur van de beweging aan de dirigent gevraagd worden.

3. Het repertoire van Renanim is verplicht voor alle koren. Het bestaat uit polyfonische liederen (3 en 4 stemmen) a capella, in het Hebreeuws, het Jiddisch en het Ladino. De partituur wordt geleverd door de beweging, voor exclusief gebruik van haar leden.

4. Renanim organiseert (twee soorten) jaarlijkse bijeenkomsten, de zgn Renania, waarin gewerkt wordt aan het verplichte repertoire van dat jaar met alle andere koren. Maar Renanim behelst boven alles de vrije locale initiatieven: workshops, concerten, en vooral het plezier om samen het gezamenlijke repertoire te zingen. Een lokaal koor kan voor het geven van een concert altijd een beroep doen op koorzangers van andere koren van Renanim om versterking te krijgen.

5. De muzikaal directeur van Renanim garandeert een professionele follow-up van elk koor. Hij wordt één keer per jaar ontvangen door elk koor voor een workshop met de zangers en hun dirigent en voor een inspectie. ingrijpen inzake discipline, verhouding met werktempo, etc. Als de muzikaal directeur tot de conclusie komt dat het koor het verwachte kwaliteitsniveau niet heeft bereikt, behoudt hij zich het recht voor veranderingen op te leggen of het koor op te heffen.

6. Elk Renanim koor tekent een convenant van deelname, waarin het zich verplicht een jaarlijkse contributie van € 30,-per lid af te dragen aan de beweging. De betaling van de jaarlijkse bijdrage zal begeleid worden door een nominale lijst met de persoonlijke gegevens van de koorleden. Een koor verplicht zich deze lijst aan  het begin van elk bewegingsjaar bekend te maken. De beweging
met haar betalende deelnemers is verzekerd voor civiele beroepsaansprakelijkheid.

7. De naam Renanim is beschermd. Een koor mag de naam Renanim pas dragen als het lid is van de beweging en als de bijdragen van al haar leden zijn betaald.

Avner SOUDRY, oprichter en directeur


In French

La Présidente renanim amsterdam Lizzy Kukenheim

Lizzy Kukenheim

Chef de Choeur renanim amsterdam Oz Shasha

Oz Shasha

Présidente : Lizzy Kukenheim
Chef de Chœur : Oz Shasha
Lieu des répétitions : Liberaal Joodse Gemeente Zuidelijke Wandelweg 41. 1079 RK Amsterdam
Horaires : jeudi soir de 20h à 22h
Tél : +31 (0)6 43 02 08 08


Rénanim-Amsterdam a été créée. Les deux chorales que compte Rénanim Pays-Bas répètent séparément sous la direction de leur chef de chœur propre.
Une fois par mois les deux chorales se réunissent pour une répétition commune sous la direction de Marcela Obermeister-Shasha. Les choristes sont membres de l’association Rénanim-Pays-Bas.


Projet Darius Milhaud, Amsterdam 18-23 août 2015

Télécharger le PDF de la Brochure

TéléchargerBrochure PDF, version française

Darius Milhaud
Service Sacré Pour le samedi matin
Pour choeur, baryton, récitant et orgue
Amsterdam, 18-23 août 2015
Concert de clôture :
Dimanche 23 aout 2015, 16.00 heures
Direction Avner Soudry
Willem de Zwijgerkerk Olympiaweg 14,1078 VX Amsterdam


2015-annonce-darius-milhaud-project-amsterdam-2015


Nos projets 2014 – 2015

29-30 mars 2014 : à Utrecht Mini-Renania suivie au théâtre Berenkuil à Utrecht, d’un concert commun Renanim Nederland et Renanim Bruxelles, Theaterhuis de Berenkuil Biltstraat 166 3571 BP Utrecht.

4 mai 2014 : 19 heures 15, Rénanim Pays-Bas chante à la Cérémonie du Souvenir à Buitenveldert (Amsterdam), Gijsbrecht van Aemstelpark.

18 mai 2014 : Festival de chorales Juives d’Amsterdam, dans la synagogue Juive Liberale, ZuidelijkeWandelweg 41 1079 RK Amsterdam La chorale Renanim-Bruxelles est conviée par l’organisation du Festival à participer au Festival comme chorale étrangère en invité spécial.


renanim amsterdam concert poster

Le dimanche 24 novembre 2013 Renanim-Pays-Bas a donné un concert à la Haye, dans la Glazenzaal de la communauté Juive Libérale de La Haye

Contact
Nadine Gorin, mail: ngorin@planet.nl, tél : 020 644 6300 / 06  50 44 14 44

Les commentaires sont clos.